CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[2 มีนาคม 60]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 13

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  14 พ.ย. 48
รายชื่อบริษัทนิสิตสมัครเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา
  14 พ.ย. 48
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6
  17 ต.ค. 48
ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะฝึกงานที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548
  14 ต.ค. 48
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด
  07 ต.ค. 48
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
  28 ก.ย. 48
ผลการคัดเลือกตราสัญลักษณ์โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  27 ก.ย. 48
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  27 ก.ย. 48
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเพื่อปฏิบัติงานโาครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  20 ก.ย. 48
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท พีรพัฒน์ เคมี อุตสาหกรรม จำกัด
  20 ก.ย. 48
ประมวลภาพโครงการสหกิจศึกษาสัญจรและศึกษาดูงาน "ผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาพบคณะและวิทยาเขต" ครั้งที่ 3
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง